Patiënt

(NL)
Nieke vroeg haar oom, nadat hij op 68-jarige leeftijd een hersenbloeding had gekregen, om zijn handen om te trekken op een groot vel papier. Boven het papier hing ze een camera. In de video hoor en zie je haar oom hard werken. Zijn slechte hand trekt hij perfect om, terwijl zijn goede hand een haast expressionistische vorm krijgt. Het is een verstilling van een moment, een alternatieve vorm van revalideren.

Het woord patiënt stamt af van het Latijnse woord patientia, dat lijden, dulden, volharding of geduld betekent. De term patiënt dreigt echter te verdwijnen uit de Nederlandse taal; het heeft een andere betekenis gekregen, namelijk die van ‘iemand die hulpbehoeftig is’. En dat terwijl het eigenlijk een heel respectvolle en eervolle titel is, voor iemand die zijn situatie met rust, geduld en wijsheid moet aangaan.

(Eng)
Nieke asked her uncle, after he suffered a brain haemorrhage at age 68, to trace round his hands on a large sheet of paper. She hung a camera above the paper. In the video we hear and see her uncle hard at work. He draws round his damaged hand perfectly, yet his good hand becomes an almost expressionist image. It is the stillness of a moment, an alternative form of rehabilitation.

The word ‘patient’ comes from the Latin patientia, which means suffering, endurance or forbearance. However, the term patient is now at risk of disappearing, as it has taken on another meaning: ‘someone who needs help’. Yet ‘patient’ is an entirely respectful and honourable title, accorded someone who undergoes their condition calmly, with patience and wisdom.


Contact


Nieke Koek

e-mail
nieke.koek@gmail.com
0031 6 - 41493619

Rozenhagenstraat 37
2021 CH, Haarlem NLD